The project

Danish below

 

The Art Carousel

About the concept
In the study gruop “Art without borders” we have been working on 3 different topics for six weeks and together decided on a topic that is finally: Festive events-how we celebrate big moments.

About the participants
There were 25 children aged 1-4. grade. They all study at a primary school called Haahrs Skole in Svendborg, Denmark.

In the lessons the children were presented to other cultures and life stories from various Asian schools. We evaluated along the way, what gave the students a lot of influence on the course.
The purpose of the project is to gain insights into each other’s cultures through art.
Some children will communicate through image narrations, colors and lines – and without meeting each other.

The reason that just became the topic is to emphasize that we like to enjoy ourselves and share some great moments with other people – even if you grow up in Denmark, India or Thailand.
You just do it in your own way. Being social and celebrating small as big events together brings us some lovely memories.

 

How will it take place?
In January and February 2018 I travel to India and Thailand, where the same course is repeated in the form of a workshop with children of the same age. I will continuously make exhibitions at the various schools. The first stop will be Mitraniketan in Vellanad, Kerala, South India.
At this Indian town, the school is an NGO (Non Government Organisation) and the students came from the poorest social law in India. The students live at school from the age of 5 years only see their parents a few times a year.
The second place is highly likely in Kochi, Kerala, India, where I have contacted two schools and awaiting reply from. They are both in a big city and the students have quite different terms from the Mitraniketan. Hopefully, it will provide a more representative picture of the subject.
The third and hopefully fourth stop will be in Thailand: one in Bangkok and one in a village / smaller city.

The stories unfold themselves:
The Haahrs School pictures are screened in India. Then Haahrs and Indian pictures are displayed collectively. Later, Haahrs, Indian and Thai images will be exhibited.

Finally, when I return to Denmark, I will exhibit all the pictures collected in Svendborg.

It will be exciting to work on the project, see the children’s reaction to the other children’s pictures. And, curiously, looking forward to seeing the final result of the project, where all the pictures are collected. One thing is for sure: they will be different!

Art without borders – The Art Carousel
Originally we have started with the name “Art without borders”. When I had to find an English name for this project, I thought about what could describe it better. Something that fits an art project that also reflects on its internationality and the joy that the festive moments bring, and the cheerful moments that this project will hopefully trigger in the participants.
There might be a different name than Art without borders.

Everything is dynamic, nothing is constant. Time, weather, social and working conditions change, as do political systems and all other things do.
Therefore, I would like to have symbolized this course with a carousel. Aside from the fact that it symbolizes a constant movement, just like the pictures will move from A to B in my backpack, the carousel is one thing found in circuses and amusement parks. Looking at it or sitting on it is not so crucial. One thing is certain: it gives smile to the lips.

This also illustrates my hopes that both the participants and visitors of the exhibitions will experience.

Welcome to The Art Carousel! 😉

 


 

The Art Carousel

Om konceptet
I interessefaget “Kunst uden grænser” har vi gennem 6 uger arbejdet med 3 forskellige emner og fik i fællesskab besluttet et emne til sidst, som er

Festlige begivenheder– hvordan vi fejrer store øjeblikke.

 

Om deltagerne

Der deltog 25 børn i alderen 1-4. årgang, hvor børnene blev præsenteret for andre kulturer og livshistorier fra forskellige asiatiske skoler. Vi evaluerede undervejs og dermed fik eleverne meget indflydelse på forløbet.

Formålet med projektet er at få indblik i hinandens kulturer gennem kunsten.

Nogle børn kommer til at kommunikere sammen gennem billedfortællinger, farver og streger – og uden at have mødt hinanden.

 

Grunden til at det blev lige præcis til det emne er at sætte fokus på at vi godt kan lide at hygge os og dele nogle store øjeblikke med andre mennesker – lige meget om man vokser op i Danmark, i Indien eller i Thailand.

Man gør det bare på hver sin måde. Det, at være sociale og fejre små som store begivenheder sammen giver os nogle dejlige minder med.

 

Hvordan kommer det til at foregå
I januar og februar 2018 rejser jeg til Indien og Thailand, hvor samme forløb bliver gentaget i form a workshop med børn på samme alder. Jeg vil løbende lave udstillinger på de forskellige skoler.

Første stop bliver Mitraniketan i Vellanad, Kerala, Sydindien.

Det er en NGO og børnene stammer fra de fattigste sociale lag i Indien. Eleverne bor på skolen fra de er 5 år gamle og kun ser deres forældre nogle få gange om året.

Det andet sted bliver højt sandsynligt i Kochi, Kerala, Indien, hvor jeg har kontaktet to skoler og som afventer svar fra. De ligger begge to i en storby og eleverne har nogle helt andre vilkår end på Mitraniketan. Det giver forhåbentlig et mere repræsentativt billede af emnet.

Det tredje og forhåbentligt fjerde stop bliver i Thailand: en i Bangkok og en i en landsby/mindre by.

 

Det er ligesom det kinesiske æskesystem hvor historierne udfolder sig fra hinanden:
Haahrs´ billederne bliver udtsillet i Indien. Derefter Haahrs´og indiske billeder bliver udstillet samlet. Senere Haahrs´, de indiske og de thai billeder bliver udstillet.

Til sidst, når jeg rejser hjem igen, vil jeg udstille alle billederne samlet i Svendborg.

Det bliver spændene at arbejde med projektet, se børnenes reaktion på de andre børns billeder. Samt venter nysgerrigt på at se slutresultatet af projektet, hvor alle billederne bliver samlet. En ting er sikkert: de bliver forskellige!

 

Kunst uden grænser – The Art Carousel

Da jeg måtte finde et engelsk navn til dette projekt tænkte jeg videre på hvad kunne passe til dette projekt. Noget der passer på et kunstprojekt, som også hentyder til sit internationalitet og glæden, som de festlige momenter medbringer, og den glæde som dette projekt forhåbentligt kommer til at udløse i deltagerne.

Der måtte findes et andet navn, end ”Art without borders”.

Alt er dynamisk, intet er konstant. Tiden, vejret, sociale- og arbejdsmæssige forhold forandrer sig, lige som politiske systemer og alle mulige andre ting gør.

Derfor vil jeg gerne have symboliseret dette forløb med en carousel. Udover det at det symboliserer en konstant bevægelse, lige som billederne kommer til at bevæge sig fra A til B i min rygsæk, er carousel en ting, der findes i cirkusser og forlystelsesparker. Om man ser den eller sidder i den er ikke så afgørende. En ting er sikkert: den giver smil på læben.

 

Dette illustrerer også meget godt mine forhåbninger om at både deltagerne og besøgende af udstillingerne kommer til at opleve.

 

Welcome to The Art Carousel! 😉