The project

0
IMG-20180222-WA0003
IMG-20180129-WA0023
IMG-20180304-WA0082
***Danish below***

The Art Carousel

About the concept
In the study group “Art without borders” we have been working on 3 different topics for six weeks and together decided on a topic that is finally:

Festive events-how we celebrate big moments.

About the participants
There were 25 children aged 1-4. grade. They all study at a primary school called Haahrs Skole in Svendborg, Denmark.

https://haahrs.dk/

In the lessons the children were presented to other cultures and life stories from various Asian schools. We evaluated along the way, what gave the students a lot of influence on the course.
The purpose of the project is to gain insights into each other’s cultures through art.
Some children was going to communicate through image narrations, colors and lines – and without meeting each other.

The reason that just became the topic is to emphasize that we like to enjoy ourselves and share some great moments with other people – even if you grow up in Denmark, India or Thailand.
You just do it in your own way. Being social and celebrating small as big events together brings us some lovely memories.

How was it taking place?
In January and February 2018 I travel
ed to India and Thailand, where the same course was repeated in the form of a workshop with children of the same age. I was continuously making exhibitions at the various schools.

The schools who had attended in The Art Carousel 2018:

Haahrs Skole, Svendborg, Denmark

Mitraniketan, Vellanad, Kerala, India

Pushkar Public School, Rajasthan, India

Shri Krishna Public School, Rajasthan, India

Ban Koh Jum School, Koh Jum, Thailand

Ban Koh Pu School, Koh Pu, Thailand.

 

Three countries, 6 schools, 157 pictures.

 

The first stop was at Mitraniketan in Vellanad, Kerala, South India.
At this Indian town, the school is an NGO (Non Government Organisation) and the students
come from the poorest social law in India. The students live at school from the age of 5 years only see their parents a few times a year. 

https://www.mitraniketan.org/


The second place and the third place were in Pushkar, Rajasthan, India. They are both public government schools in a bigger town and the students have quite different terms from the Mitraniketan. It was provide a more representative picture of the subject.
The fourth and fifth stop were in Thailand, both are in a village.

The Art Carousel has reached its goal which was, making children communicate with each other weather they are from Europe or Asia. A lot of smiles have been generated, and wonderful pictures created. I feel pleased being the mailer of these pictures and I was carried them happily in my backpack. It was a big honour being the link in between these children, countries and religion: Christian, Hindu, Buddhist and Muslim.

 

The stories unfold themselves:
The Haahrs School pictures are screened in India. Then Haahrs and Indian pictures are displayed collectively. Later, Haahrs, Indian and Thai images were exhibited.

It was very exciting to work on the project, see the children’s reaction to the other children’s pictures. One thing is for sure: they are different!

 

Art without borders – The Art Carousel
Originally we have started with the name “Art without borders”. When I had to find an English name for this project, I thought about what could describe it better. Something that fits an art project that also reflects on its internationality and the joy that the festive moments bring, and the cheerful moments that this project will hopefully trigger in the participants.
There might be a different name than Art without borders.

Everything is dynamic, nothing is constant. Time, weather, social and working conditions change, as do political systems and all other things do.
Therefore, I would like to have symbolized this course with a carousel. Aside from the fact that it symbolizes a constant movement, just like the pictures will move from A to B in my backpack, the carousel is one thing found in circuses and amusement parks. Looking at it or sitting on it is not so crucial. One thing is certain: it gives smile to the lips.

Welcome to The Art Carousel!

🙂

 

The Art Carousel

Om konceptet
I interessefaget “Kunst uden grænser” har vi gennem 6 uger arbejdet med 3 forskellige emner og fik i fællesskab besluttet et emne til sidst, som er

Festlige begivenheder– hvordan vi fejrer store øjeblikke.

 

Om deltagerne

Eleverne er fra Haahrs Skole, Svendborg.

https://haahrs.dk/

Der deltog 25 børn i alderen 1-4. årgang,  hvor børnene blev præsenteret for andre kulturer og livshistorier fra forskellige asiatiske skoler. Vi evaluerede undervejs og dermed fik eleverne meget indflydelse på forløbet.

Formålet med projektet er at få indblik i hinandens kulturer gennem kunsten.

Nogle børn kommer til at kommunikere sammen gennem billedfortællinger, farver og streger – og uden at have mødt hinanden.

Grunden til at det blev lige præcis til det emne er at sætte fokus på at vi godt kan lide at hygge os og dele nogle store øjeblikke med andre mennesker – lige meget om man vokser op i Danmark, i Indien eller i Thailand.

Man gør det bare på hver sin måde. Det, at være sociale og fejre små som store begivenheder sammen giver os nogle dejlige minder med.

 

Hvordan kom det til at foregå?

I januar og februar 2018 rejs
te jeg til Indien og Thailand, hvor samme forløb blev gentaget i form a workshop med børn på samme alder. Jeg har løbende lavet udstillinger på de forskellige skoler.

Første stop var Mitraniketan i Vellanad, Kerala, Sydindien.

https://www.mitraniketan.org/

Det er en NGO og børnene stammer fra de fattigste sociale lag i Indien. Eleverne bor på skolen fra de er 5 år gamle og kun ser deres forældre nogle få gange om året.

Det andet sted var i Pushkar, Rajasthan, den nordlige del af Indien. De ligger begge to i en større by og eleverne har nogle helt andre vilkår end på Mitraniketan. Det giver forhåbentlig et mere repræsentativt billede af emnet.

Det fjerde og femte stop var i Thailand: begge på en ø.

 

Det er ligesom det kinesiske æskesystem hvor historierne udfolder sig fra hinanden:
Haahrs´ billederne blev udtsillet i Indien. Derefter Haahrs´og indiske billeder blev udstillet samlet. Senere Haahrs´, de indiske og de thai billeder blev udstillet.

Det var super spændene at arbejde med projektet, se børnenes reaktion på de andre børns billeder. En ting er sikkert: de bliver forskellige!

 

Kunst uden grænser – The Art Carousel

Da jeg måtte finde et engelsk navn til dette projekt tænkte jeg videre på hvad kunne passe til dette projekt. Noget der passer på et kunstprojekt, som også hentyder til sit internationalitet og glæden, som de festlige momenter medbringer, og den glæde som dette projekt forhåbentligt kommer til at udløse i deltagerne.

Der måtte findes et andet navn, end ”Art without borders”.

Alt er dynamisk, intet er konstant. Tiden, vejret, sociale- og arbejdsmæssige forhold forandrer sig, lige som politiske systemer og alle mulige andre ting gør.

Derfor vil jeg gerne have symboliseret dette forløb med en carousel. Udover det at det symboliserer en konstant bevægelse, lige som billederne kommer til at bevæge sig fra A til B i min rygsæk, er carousel en ting, der findes i cirkusser og forlystelsesparker. Om man ser den eller sidder i den er ikke så afgørende. En ting er sikkert: den giver smil på læben.

 

Dette illustrerer også meget godt mine forhåbninger om at både deltagerne og besøgende af udstillingerne kommer til at opleve.

 

Welcome to The Art Carousel! 🙂